Bez porady firm informatycznych Internet byłby pusty