Czy otworzenie pogotowania komputerowego na terenie miasta Gdańsk to odpowiednia decyzja?