Jakie istnieją rodzaje gier komputerowych? Czy używa się gier komputerowych w innych celach niż tylko dla rozrywki?