Skuteczny schemat zabezpieczenia mienia przy wykorzystaniu alarmów jak i kamer.