Jak funkcjonuje centrala telefoniczna? Z jakich urządzeń się składa?

Elektronika w Twoim domu

Jak funkcjonuje centrala telefoniczna? Z jakich urządzeń się składa?

Istnieje całą masę urządzeń, jakich nie widzimy każdego dnia, a pełnią one istotną rolę. Funkcjonują one tak jakby „w tle” zapewniając bezproblemową pracę różnym sprzętom.

centrala telefoniczna

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Niżej przedstawimy zespół urządzeń, jaki pozwala na łatwą komunikację telefoniczną.
siemens

Autor: Ingo
Źródło: http://www.flickr.com
Przykład to centrala telefoniczna, jaka jest złożona z dużej ilości sprzętów pomagającym połączyć się ze sobą abonentom sieci telefonicznej w celu wymiany różnych informacji. Zespół takich urządzeń można rozdzielić na dwie grupy. Pierwsza to grupa komutacyjna pozwalająca łączyć ze sobą rozmowy. Natomiast reszta odpowiada za odpowiednią pracę całości. Poziom i zaawansowanie central jest bardzo różny, zależnie od tego, w jakich czasach zostały one stworzone. Mówimy w tym wypadku o technice analogowej i cyfrowej, która jest rzecz jasna bardziej nowoczesna. W obydwu przypadkach inaczej wygląda sposób funkcjonowania, ale też przesyłania informacji.
We wspomnianej grupie urządzeń komutacyjnych znajdują się łącznice telefoniczne. To one odpowiadają za zestawienie ze sobą łączy w taki sposób, by udało się przeprowadzić rozmowę. Sama łącznica składa się też z różnego rodzaju mniejszych sprzętów, do których należą na przykład Urządzenia sterujące, łącza typu abonenckiego oraz międzycentralowe, sieć dróg połączeniowych, czy linowe wyposażenie. Łącznice sterowane są w sposób ręczny albo też automatycznie. Ten drugi sposób jest elektroniczny, cyfrowy albo też odbywa się elektromagnetycznie.

To jedynie skrótowy opis mówiący o tym czym w ogóle jest centrala telefoniczna jak również z czego się składa. Dokładniejszy opis na pewno wymagałby wejścia w bardziej skomplikowane i techniczne szczegóły.